Spisak studenata upisanih na specijalističke akademske studije

Spiskovi studenata upisanih na specijalističke akademske studije:

Biohemijska dijagnostika

Biološki lekovi

Farmacija 3 - Puštanje leka u promet

Farmaceutska zdravstvena zaštita

Farmaceutski menadžment i marketing

Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa

Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi

Industrijska farmacija

Kozmetologija

Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine