Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2022. godini

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 31. mart 2023. godine.

U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona.

Radovi se dostavljaju odgovornoj osobi na fakultetu, u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.

Konkurs objavljen na stranici Univerziteta u Beogradu: http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104