“Nagrade Veselina Lučića” za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje

Raspisuje se konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu.

Odluka o raspisivanju konkursa

Prijava za konkurs