Konkurs za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M Zdravković

Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Zadužbine Ljubice M Zdravković za školsku 2017/2018. godinu možete preuzeti u sledećem fajlu: Tekst kokursa