Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića

Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2017/2018. godinu možete preuzeti u sledećem fajlu: Tekst kokursa