Konkurs za Studentsku stručnu praksu 2017.

Više informacija pogledajte na stranici centra: http://ph.bg.ac.rs/o-fakultetu/43/centri/