IAESTE - stručna praksa u inostranstvu u toku 2016. godine - KONKURS

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2016. godine. Više detalja, odnosno uslove konkursa i “on-line” prijavu možete pronaći na sajtu: www.iaeste.ac.rs Konkurs traje do 18.12.2015. godine.

Flajer konkursa: BU IAESTE 2016 

NAPOMENA: Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.