Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova za 2015/16. školsku godinu

Objavljen je konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova za 2015/16. godinu. Konkurs preuzmite ovde.