Konkursi za upis na poslediplomske studije

Objavljeni su konkusi za upis studenata u školsku 2013/2014. školsku godinu na

  • doktorske akademske studije
  • specijalističke akademske studije
  • specijalističke studije za potrebe zdravstva