Odbrana doktorske disertacije (Jovana Aranđelović)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну    одбрану докторске дисертације маг. фарм.-мед. биохем. Јоване Аранђеловић, под називом: 

„Бимодална модулација алфа5 GABAA рецептора у експерименталном моделу Алцхајмерове болести“ 

Јавна одбрана је заказана за понедељак 12.9.2022. године, у 18 часова у Амфитеатру А2 Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. (председник Комисије)
  2. Др Лидија Тодоровић, научни сарадник, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“
  3. Др Александар Трбовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет

Ментор: Др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет