Odbrana doktorske disertacije (Bojan Pavlović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će diplomirani farmaceut Bojan Pavlović  javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Sazrevanje i funkcija humanih dendritskih ćelija dobijenih od monocita skraćenjem vremena diferencijacije“

Javna odbrana je zakazana za petak, 21.09.2018. godine u 13.00 časova u učionici (A5) Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Stojić-Vukanić, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  2. Dr Sergej Tomić, naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu - Institut za primenu nuklearne energije
  3. Prof. dr Nevena Arsenović Ranin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet