Odbrana doktorske disertacije (Mirjana Đermanović)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl.farm. Mirjane Đermanović, pod naslovom:

„Komparativna analiza metoda za procenu minerala i makronutrijenata u kolektivnoj ishrani predškolske dece“

 

Javna odbrana je zakazana za  petak 30.09.2016. godine u 12,00 časova u amfiteatru br.3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1.       Prof.dr, Ivanka Miletić, profesor emeritus, predsednik komisije, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2.       Dr Zoran Pavlović, naučni saradnik, Institut za javno zdravlje Požarevac, mentor
  3.       Prof.dr, Brižita Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4.       Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
  5.       Dr Dijana Jelić, docent, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci