Odbrana doktorske disertacije (Bojan Čalija)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Čalija Bojan javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Funkcionalnost hitozana u formulaciji alginat-hitozan mikročestica kao nosača za nesteroidne antiinflamatorne lekove.

Javna odbrana je zakazana za petak 07.06.2013. godine u 13,00 časova u Amfiteatru 2 na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Jela Milić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Viktor Nedović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
  • Doc. dr Nebojša Cekić, docent, Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet
  • Doc. dr Danina Krajišnik, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet