Odbrana doktorske disertacije (Ivana Pantelić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost, da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Ivane Pantelić, pod naslovom:

"Dermalna raspoloživost lekova sa antiinflamatornim delovanjem iz podloga sa šećernim emulgatorom: komparativna primena metoda in vitro / in vivo karakterizacije"

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 05.12.2013. godine u 15,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Jela Milić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Gordana Vuleta, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Rolf Daniels, redovni profesor, Eberhard Karls Univerzitet, Tibingen, Nemačka
  5. Prof. dr Sonja Vesić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet