Odbrana doktorske disertacije (Marina Odalović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Marina Odalović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza uticaja životnog stila, socio-ekonomskih faktora i zdravstvenog stanja ispitanica na upotrebu lekova u trudnoći“.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 21.11.2013. godine u 12,00 časova u Amfiteatru broj 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Sandra Vezmar Kovačević, docent, mentor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Katarina Ilić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  4. Doc. dr Dušanka Krajnović, docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  5. Prof.dr Ana Sabo,redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet