• Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Srdjan Joksimović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Značaj modulacije pojedinih podtipova benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora za ispoljavanje bihevioralnih efekata benzodiazepina....

 • Odbrana doktorske disertacije (Višnja Popović)

  Odbrana doktorske disertacije (Višnja Popović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Višnja Popović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza sekundarnih metabolita i ispitivanje farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Laserpitium L. (Apiaceae)....

 • Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

  Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

  20.09.2013. | Ostale

  Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija biće upriličen na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450 u ponedeljak 30.09.2013. godine. ...

 • Seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus

  Seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus

  09.09.2013. | Ostale

  U petak, 20. septembra 2013. godine, na Farmaceutskom fakultetu biće održan jednodnevni seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus...

 • Odbrana doktorske disertacije (Snežana Jovičić)

  Odbrana doktorske disertacije (Snežana Jovičić)

  21.08.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut – med. biohemičar Snežana Jovičić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Faktorska analiza i povezanost lipidnih, inflamatornih, srčanih i bubrežnih biomarkera sa C-reaktivnim proteinom u kategorizaciji...

 • Odbrana doktorske disertacije (Aleksandra Konić-Ristić)

  Odbrana doktorske disertacije (Aleksandra Konić-Ristić)

  17.07.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sc Aleksandra Konić – Ristić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj biljnih polifenola na aktivaciju trombocita i njihovu agregaciju sa ćelijama endotela, krvnim i malignim ćelijama“....

 • Odbrana doktorske disertacije (Ivana Kocić)

  Odbrana doktorske disertacije (Ivana Kocić)

  17.07.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivana Kocić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Biofarmaceutska karakterizacija tableta sa trenutnim oslobađanjem levotiroksin-natrijuma....

 • Odbrana doktorske disertacije (Marija Mašković)

  Odbrana doktorske disertacije (Marija Mašković)

  17.07.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Mašković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Multikriterijumski pristup optimizaciji hromatografskih metoda za farmaceutsku analizu perindopril t-butilamina....

 • Odbrana doktorske disertacije (Ana Đorđević-Vujičić)

  Odbrana doktorske disertacije (Ana Đorđević-Vujičić)

  17.07.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut – med. biohemičar Ana Đorđević – Vujičić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Selekcija specifičnih antigena virusa humane imunodeficijencije i virusa hepatitisa C za prognostičke i dijagnostičke ELISA...

 • Istraživačka radionica posvećena kvalitetu života

  17.07.2013. | Ostale

  Prva istraživačka radionica posvećena kvalitetu života Blagostanje u ruralnim i urbanim područjima, biće održana u Beogradu 16. septembar i u Radmilovcu 17. septembar 2013. godine....