Одбрана докторске дисертације (Зора Ћетковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипломирани фармацеут Зора В. Ћетковић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Развој и in vitro/in silico карактеризација липидних формулација са симвастатином као модел супстанцом“

Јавна одбрана је заказана за понедељак, 27.09.2021. године у 10.00 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1. Проф. др Драгана Васиљевић, ванредни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

2. Проф. др Сандра Цвијић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

3. Проф. др Светлана Ибрић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

4. Проф. др Весна Радојевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Технолошко-металуршки факултет