Одбрана докторске дисертације (Виолета Милутиновић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат магистар фармације Милутиновић М. Виолета, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Испитивање секундарних метаболита и фармаколошке активности одабраних врста рода Хиерациум Л. (Астерацеае) са Балканског полуострва“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 23.09.2021. године у 14 часова у амфитеатру А2,
на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Силвана Петровић, редовни професор, ментор,Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др сц, Марјан Никетић, научни и музејски саветник, Природњачки музеј, Београд
  • Др сц Љубош Ушјак, научни сарадник, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Милош Петковић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Маја Томић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет