Јелена Манојловић

Звање: Кустос
Организациона јединица: Служба за библиотечке и музејске послове
Просторија: Музеј
Телефон:+381 11 3951 277
Фаx: 
Емаил: jmanojlovic@pharmacy.bg.ac.rs

ЦВ


Јелена Манојловић, рођена је 19.03.1972. године у Београду. Студије фармације завршила је на Фармацеутском факултету у Београду и тиме стекла звање дипломирани фармацеут. Завршила је академске специјалистичке студије из Фармацеутског менаџмента и маркетинга одбраном специјалистичког рада 2009 године. Након двадесет година радног искуства у различитим областима фармацеутске делатности (регулатива, велепродаја и маркетинг, апотекарска делатност),  запослила се као стручни сарадник на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство Фармацеутског факултета у Београду. Учествовала је у извођењу практичне наставе у оквиру интегрисаних академских студија на предметима: Увод у фармацију, Фармацеутска пракса, Фармацеутско законодавство и етика, Етика и законодавство, Основе фармацеутског менаџмента. Учествовала је у пројекту  Европске Уније „Техничка подршка за третман медицинског отпада у Републици Србији“ у координацији Министарства Здравља, Министарства Енергетике и заштите животне средине и Управе за ветерину. 

Полагањем стручног испита према правилнику о програму стручног испита у делатности заштите културних добара, са успехом је 2016. положила стручни испит и стекла право на стручно звање кустос.

Чланство у радним групама, комисијама:

  • члан радне групе Фармацеутске коморе Србије за медицински отпад
  • члан Савеза фармацеутских удружења Србије

Истраживачки интерес: јавно здравље, квалитет у фармацији, регулатива, етика, историја здравствене културе

  •  

Save