Одбрана докторске дисертације (Сања Миловић)

Обавештавам Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Сање Миловић, под насловом: 

Нутритивна, хемијска и биолошка карактеризација морских алги Halimeda tuna, Codium bursa, Cystoseira barbata и морске траве Cymodocea nodosa из Јадранског мора“

Јавна одбрана је заказана за среду 30.09.2020. године у 12 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  1. Проф.др Иван Станковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  2. Проф.др Татјана Кундаковић-Васовић, редовни, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  3. Др Татјана Станојковић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије 
  4. Др Славица Петовић, виши научни сарадник, Универзитет Црне Горе, Институт за биологију мора