Одбрана докторске дисертације (Маја Грујић)

Обавештавамо јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Маје Грујић, под насловом: 

Испитивање утицаја мицела сурфактаната различитог наелектрисања на протолитичке равнотеже и растворљивост сартана“  

Јавна одбрана је заказана за недељу 27.09.2020. године у 10,30 часова у Сали А002, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  

  1. Проф.др Гордана Поповић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  2. Др Марија Поповић Николић, научни сарадник, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  3. Проф.др Даница Агбаба, професор емеритус, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  4. Проф.др Живослав Тешић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Хемијски факултет