Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2017/18. godini

Univerzitet u Beogradu Farmaceutski Fakultet raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2017/18. godini na: doktorske akademske studije - farmaceutske nauke.

Sve u vezi upisa pogledajte u sledećem fajlu: DAS-2017/2018.