Specijalističke studije

Fakultet organizuje specijalističke akademske studije u okviru sledećih izbornih područja: Kozmetologija, Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa, Farmaceutski menadžment i marketing, Farmaceutska zdravstvena zaštita, Industrijska farmacija, Puštanje leka u promet, Biohemijska dijagnostika, Biološki lekovi, Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi i Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine.

Pored navedenih, Fakultet organizuje i specijalističke studije za potrebe zdravstva (u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije) u sledećim oblastima: Medicinska biohemija, Ispitivanje i kontrola lekova, Lekovito bilje, Farmaceutska tehnologija, Toksikološka hemija, Klinička farmacija, Sanitarna hemija, Farmakoterapija i Socijalna farmacija.

Za specijaliste iz medicinske biohemije, Fakultet organizuje i uže specijalističke studije: Klinička enzimologija, Klinička imunohemija, Laboratorijska endokrinologija.