Obaveštenje o prozivci i upisu kandidata 4.7.2017. godine

Verziju ovog dokumenta za štampu možete preuzeti ovde.

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 3. jula 2017. godine, ostalo je upražnjeno 30 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija i 32 budžetska mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Osim toga, na studijski program Farmacija može se upisati još 47 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 20 samofinansirajuća studenta.

Prozivka (od rednog broja 201 sa konačne rang liste) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 4. jula 2017. godine u 8h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim

izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 201 sa konačne rang liste do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predvinenih Konkursom), treba da budu prisutni na Fakultetu 4. jula 2017. god u 8:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i menunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju), kao i:

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- dokaz o uplati školarine (prva rata u iznosu od 36.250,00 dinara) za kandidate koji plaćaju školarinu. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 4. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta.

Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).