Obaveštenje o prozivci i upisu kandidata 3.7.2017. godine.

Verziju ovog dokumenta za štampu možete preuzeti ovde.

Prozivka i upis kandidata 3. jula 2017. godine Prozivka (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste) i upis kandidata u I godinu integrisanih akademskih studija obaviće se, u ponedeljak, 3. jula 2017. godine u 9h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno isključivo u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 3. jula 2017. god u 9:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIðENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS!

UPIS KANDIDATA KOJI SU U SKLADU SA ODLUKOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE I STRUČNIM UPUTSTVOM MINISTARSTVA PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA KONKURISALI, I OSTVARILI PRAVO UPISA,U OKVIRU AFIRMATIVNE MERE PROGRAMA ZA UPIS STUDENATA SA INVALIDITETOM I PROGRAMA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE OBAVIĆE SE 3. JULA 2017. GODINE U 8:20 ČASOVA.

UPIS KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI I OSTVARILI PRAVO UPISA NA STUDIJSKI PROGRAM FARMACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU OBAVIĆE SE 3. JULA 2017. GODINE U 8:20 ČASOVA.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju), kao i:

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta. Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).