Plan aktivnosti za upis

Kompletnu verziju dokumenta Plan aktivnosti za upis (za štampu) možete preuzeti ovde.

 • PRIJEM DOKUMENATA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU

Dan

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

Sreda

21.jun 2017.

9 00–1600

Prijem dokumenata. Dokumenta se predaju na šalterima Odseka za nastavu i studentska pitanja (šalter sala se nalazi sa desne strane od ulaza na Fakultet)

Četvrtak

22. jun 2017.

9 00–16 00

Petak

23. jun 2017.

900–11 00

 

 • OBJAVLjIVANjE LISTE KANDIDATA PREMA BROJU  BODOVA IZ SREDNjE ŠKOLE

Dan

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

Petak

 23. jun 2017.

1230

Objavljivanje liste sa brojem bodova na osnovu  uspeha u srednjoj školi, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta

Petak

 23. jun 2017.

1230–1400

Podnošenje prigovora Komisiji za upis na tačnost podataka i broj bodovautvrđen na osnovu uspeha u srednjoj školi, pismeno (preko arhive Fakulteta) ili putem e-maila (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs)

 Petak

23. jun 2017.

1430

Objavljivanje (korigovane) liste sa brojem bodova na osnovu  uspeha u srednjoj školi, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta

Objavljivanje rasporeda polaganja prijemnog ispita, po salama na Saobraćajnom fakultetu

 

 • POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA NA SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU

Ispit se polaže na Saobraćajnom fakultetu, ulica Vojvode Stepe br. 305

Dan

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

Petak

30. jun 2017.

930

Polaganje prijemnog ispita

Petak

30. jun 2017.

1700

Objavljivanje rešenja testova sa prijemnog ispita, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta

 

 • OBJAVLjIVANjE PRELIMINARNE I KONAČNE RANG LISTE

Dan

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

Petak

30 jun 2017.

2100

Objavljivanje preliminarne  rang liste, na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta

Subota

1. jul 2017.

    900–1300

Podnošenje prigovora Komisiji za upis na broj bodova sa preliminarne rang liste (preko arhive Fakulteta)

Nedelja

 1. jul 2017.

  800–1000

Nedelja

 1. jul 2017.

1200

Saopštavanje odluke Komisije u vezi prigovora

 Nedelja

 1. jul 2017.

1200–1400

Podnošenje žalbe Dekanu Fakulteta na broj bodova na preliminarnoj rang listi(preko arhive Fakulteta)

Nedelja

 1. jul 2017.

1500

Saopštavanje odluke Dekana Fakulteta u vezi žalbe

Nedelja

 1. jul 2017.

1700

Objavljivanje konačne rang liste

`

 

 

 • UPIS STUDENATA

Dan

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

Ponedeljak

 1. jul 2017.

900-1400

PROZIVKA (od rednog broja1 do 200 sa konačne rang lis­te) i upiskandidata, u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta. Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (odrednog broja 1 do 200 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 03. jula 2017. god u 9:00 časova.

Ponedeljak

 1. jul 2017.

1500

Objavljivnje broja slobodnih budžetskih mesta, za oba studijska programa, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

Utorak

 

 1. jul 2017.

800-1130

PROZIVKA (od rednog broja 201) i upiskandidata sa konačne rang lis­te, do popune broja mesta (budžetskih i samofinansirajućih) predviđenih Konkursom. Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program, prema raspoloživom mestu za upis.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (odrednog broja 201 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 04. jula 2017. god u 8:00 časova.

 

Napomena:     KANDIDAT  KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS

Napomena: Sve eventualne izmene Konkursa biće blagovremeno objavljene na internet stranici Fakulteta, a shodno uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.