Управа

Rukovodstvo

Декан

Проф. др Слађана Шобајић

Продекан за наставу

Проф. др Анђелија Маленовић

Продекан за науку и међународну

сарадњу

Проф. др Снежана Савић

Продекан за последипломску наставу

и континуирану едукацију

Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

Продекан за финансије

Проф. др Бојан Марковић

Секретар факултета

Милан Мазалица, дипл. прав.

Савет факултета

Председник Др сц. Брижита Ђорђевић, редовни професор
Чланови савета
 1. Проф. др Алексић Мара
 2. Проф. др Ђекић Љиљана
 3. Проф. др Зечевић Мира
 4. Проф. др Котур-Стевуљевић Јелена
 5. Доц. др Марчетић Мирјана
 6. Проф. др Миленковић Марина
 7. Проф. др Миљковић Бранислава
 8. Доц. др Петковић Милош
 9. Проф. др Ражић Славица
 10. Проф. др Савић Мирослав
 11. Проф. др Славковска Виолета
 12. Проф. др Чудина Оливера
 13. Божидар Павловић
 14. Горан Бијанић
 15. Александар Кнежевић
 16. Бранко Радовић
 17. Наталија Арсовић
 18. Урош Ђорђевић

 

Чланови представници оснивача:

 1. др Мирослава Аџић
  2. Проф. др Радивој Коцић
  3. Проф. др Биљана Љујић
  4. др Фадиљ Еминовић
  5. др Данијела Пецарски
  6. Проф. др Милорад Мириловић
  7. др Миодраг Ћосић
  8. др Александар Ђокић