Позив медицинско-биохемијским лабораторијама за учешће у реализацији Студентске стручне праксе

Савремено образовање медицинских биохемичара нужно захтева стицање одређених знања, вештина и ставова кроз активности студената у реалном радном окружењу уз рад са ментором и контакт са осталим здравственим радницима, као и пацијентима. Стога је Студентска стручна пракса део наставног плана и програма на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и ближе је дефинисана Правилником о Студентској стручној пракси који се може преузети преко следећег линка.

Фармацеутски факултет у Београду позива све медицинско-биохемијске лабораторије [1] да се укључе у процес образовања будућих магистара фармације-медицинских биохемичара, кроз склапање уговора о сарадњи у реализацији Студентске стручне праксе. Сви заинтересовани попуњену пријаву могу послати на е-маил: milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs почев од 1.10.2020. године. Пријаву можете преузети овде.

За све додатне информације можете нас контактирате на е-маил: aleksandra.topic@pharmacy.bg.ac.rs или на број телефона: + 381 11 3951 283.

[1] Медицинско-биохемијска лабораторија која је основана као организациона јединица у оквиру здравствене установе на примарном, секундарном или терцијарном нивоу здравствене заштите.