Завршни радови и Докторске дисертације

Упутство за израду, технички дизајн и архивирање завршног рада у Служби за библиотечке и музејске послове Факултета можете преузети овде.

Податке о завршним радовима и докторским дисертацијама на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету на интегрисаним академским, специјалистичким академским и докторским академским студијама за период од 1. јула 2009. године до данас можете погледати на следећој адреси:

http://teze.pharmacy.bg.ac.rs/

Репозиторијум научних резултата и публикацијаhttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/ 

Докторске дисертације могу се преузети на: eteze.bg.ac.rs