Јавне набавке

ЈН бр. бр. 348/1-9/2019-2 Индустријски гасови

Постављено 14.05.2019.

ЈН бр. бр. 348/1-8/2019-2 Лабораторијска опрема

Постављено 15.05.2019.

ЈН бр. 348/1-7/2019-2 Адаптација просторија

Постављено 12.05.2019.

ЈН бр. 348/1-6/2019-2 Потрошни лабораторијски материјали

Постављено 11.05.2019.

ЈН бр. 348/1-5/2019-2 Хемикалије

Постављено 10.05.2019.

ЈН бр. 348/1-4/2019-2 Електрична енергија

Постављено 24.04.2019.

ЈН бр. 348/1-3/2019-2 Адаптација просторија

Постављено 17.04.2019.

348/1-2/2019-2 Набавка услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

Постављено 22.03.2019.

3-1/2019-2 Лиценце

Постављено 20.02.2019.

3-29/2018-2 Рачунарска опрема

Постављено 01.12.2018.

3-28/2018-2 Лабораторијска опрема

Постављено 01.12.2018.

3-27/2018-2  Штампање наставне литературе

Постављено 01.12.2018.

3-26/2018-2 Лабораторијска опрема

Постављено 01.12.2018.

3-25/2018-2 Резервни делови за лабораторијске апарате

Постављено 17.11.2018

3-24/2018-2 Потрошни лабораторијски материјали

Постављено 13.11.2018

3-23/2018-2 Хемикалије

Постављено 19.10.2018

3-22/2018-2 Одржавање информационог система ФИС-ФИМЕС

Постављено 02.10.2018

3-21/2018-2 Резервни делови

Постављено 24.9.2018

3-20/2018-2 Набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања 

Постављено 3.8.2018.

3-19/2018-2 Адаптација амфитеатра

Постављено 1.8.2018.

3-18/2018-2 Хемикалије

Постављено 15.7.2018.

3-17/2018-2 Адаптација амфитеатра

Постављено 13.7.2018.

3-16/2018-2 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме

Постављено 3.7.2018.

3-15/2018-2 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме

Постављено 13.6.2018.

3-14/2018-2 Штампање наставне литературе-2

Постављено 4.6.2018.

3-13/2018-2 Штампање наставне литературе

Постављено 4.6.2018.

ЈН бр. 3-12/2018-2 Индустријски гасови

Постављено 2.6.2018.

ЈН бр. 3-11/2018-2 Адаптација простора

Постављено 25.5.2018.

ЈН бр. 3-10/2018-2 Хемикалије

Постављено 17.5.2018.

ЈН бр. 3-9/2018-2 Набавка услуга фиксне телефоније

Постављено 3.5.2018.

ЈН бр. 3-8/2018-2 Одржавање информационог система ДМС

Постављено 28.4.2018.

ЈН бр. 3-7/2018-2 Рачунарска опрема

Постављено 25.4.2018.

ЈН бр. 3-6/2018-2 Електрична енергија

Постављено 24.4.2018.

ЈН бр. 3-5/2018-2 Штампарске услуге

Постављено 5.4.2018.

ЈН бр. 3-4/2018-2 Лиценце-антивирус програм

Постављено 10.3.2018.

ЈН бр. 3-3/2018-2 Штампање наставне литературе - партија 2

Постављено 20.02.2018.

ЈН бр. 3-1/2018-2 Штампање наставне литературе

Постављено 17.01.2018.

ЈН бр. 3-2/2018-2 Лабораторијска опрема

Постављено 16.01.2018.