Јавне набавке

ЈН бр. 3/1-3/2021-2 Антивирус програм

Постављено на Портал јавних набавки дана 1.03.2021.године

ЈН бр. 3/1-2/2021-2 Лабораторијска опрема

Постављено на Портал јавних набавки дана 11.02.2021.године

ЈН бр. 3/1-1/2021-2 Штампарске услуге

Постављено на Портал јавних набавки дана 08.02.2021.године