Информације за студенте

О обевезним мерама заштите при усменом полагању испита информишите се овде.

О обевезним мерама заштите при писменој провери знања информишите се овде.

О пријави и потврђивању изласка на ипсит, као и о припреми распореда полагања информишите се овде.

Хитно обавештење из студентских домова можете погледати овде.

Распоред рада служби факултета можете преузети овде

Информације са Универзитета у Београду можете погледати овдe.