Лабораторија за фармацеутску микробиологију и имунологију

Микробиолошка лабораторија пружа следећи вид услуга:

1. Испитивање стерилности фармацеутских производа и медицинских средстава
2. Испитивање микробиолошке исправности фармацеутских производа
3. Припрема протокола верификације методе и експериментално извођење испитивања микробиолошке чистоће фармацеутских производа

Цене наведених услуга могу се наћи на сајту Фармацеутског факултета.

За спровођење било ког од наведених испитивања потребно је попунити и доставити Захтев за испитивање.