Лабораторија за испитивање и контролу лекова

Лабораторија за испитивање и контролу лекова бави се пословима физичко-хемијских, фармацеутско-технолошких и микробиолошких испитивања фармацеутских производа, као и одговарајућим испитивањима активних фармацеутских супстанци и медицинских средстава.

Фармацеутско-технолошка и микробиолошка испитивања се спроводе у одговарајућим организационим јединицама Централне лабораторије.

Лабораторија за испитивање и контролу лекова пружа следећи вид услуга:

 • Комплетна физичко-хемијска испитивања активне фармацеутске супстанце и помоћних супстанци
 • Комплетна анализа готовог фармацеутског облика (физичко-хемијска испитивања, фармацеутско-технолошка и микробиолошка испитивања)
 • Парцијална анализа готовог фармацеутског облика (физичко-хемијска испитивања)
 • Парцијална анализа готовог фармацеутског облика нпр. материјала за паковање, идентификација активне фармацеутске супстанце, помоћних супстанци итд.
 • Парцијална анализа готовог фармацеутског облика (одређивање садржаја активне фармацеутске супстанце или друге супстанце чији садржај мора бити тачно одређен применом различитих метода као што су титриметријске, спектрофотометријске и хроматографске методе)
 • Парцијална анализа готовог фармацеутског облика (одређивање сродних супстанци TLC и HPLC методом)
 • Одређивање воде Карл-Фишеровом методом
 • Контрола галенских производа према спецификацији произвођача
 • Израда експертског извештаја по одређеном делу документације (по захтеву произвођача)
 • Развој HPLC и спектрофотометријских метода за одређивање садржаја активне фармацеутске супстанце, сродних супстанци и деградационих производа у активним фармацеутским супстанцама и фармацеутским производима
 • Припрема протокола валидације методе и експериментално извођење валидације HPLC метода за одређивање садржаја активне фармацеутске супстанце, сродних супстанци и деградационих производа у активним фармацеутским супстанцама и фармацеутским производима
 • Израда протокола за праћење стабилности лека (убрзане и дуготрајне студије стабилности)
 • Припрема документације за регистрацију и обнову регистрације лека у Републици Србији и Црној Гори
 • Трансфер методе – израда извештаја и обрада резултата за активну фармацеутску супстанцу
 • Трансфер методе – израда извештаја и обрада резултата за активну фармацеутску супстанцу и сродне супстанце
 • Трансфер методе – израда извештаја и обрада резултата за активну фармацеутску супстанцу за dissolution тест

Цене наведених услуга могу се наћи на сајту Фармацеутског факултета.

За спровођење било ког од наведених испитивања потребно је попунити и доставити Захтев за испитивање.