Централна лабораторија

Радна јединица Лабораторије Фармацеутског Факултета представља организациону целину у којој се обављају послови из области наставне, научно-истраживачке, стручне и здравствене делатности за потребе Факултета и потребе других правних и физичких лица.

Радну јединицу Лабораторије Фармацеутског Факултета чине следеће организационе јединице:

1) Лабораторија за испитивање и контролу лекова;

2) Лабораторија за испитивање намирница, дијететских суплемената и дијететских производа;

3) Лабораторија за козметологију и дермофармацију;

4) Лабораторија за контролу биљних сировина и биљних лекова;

5) Лабораторија за медицинско-биохемијске анализе;

6) Лабораторија за микробиолошка испитивања;

7) Лабораторија за токсиколошка испитивања;

8) Лабораторија за фармакокинетичка испитивања и студије биолошке еквивалентности;

9) Лабораторија за фармакологију;

10) Лабораторија за фармацеутско-технолошка испитивања;

11) Лабораторија за рад са експерименталним животињама.

Детаљну понуду услуга ове радне јединице можете погледати овде.