Специјалистичке студије

Факултет организује специјалистичке академске студије у оквиру следећих изборних подручја: Козметологија, Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, Фармацеутски менаџмент и маркетинг, Фармацеутска здравствена заштита, Индустријска фармација, Пуштање лека у промет, Биохемијска дијагностика, Биолошки лекови, Фармакотерапија у фармацеутској пракси и Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине.
Поред наведених, Факултет организује и специјалистичке студије за потребе здравства (у складу са Законом о здравственој заштити Републике Србије) у следећим областима: Медицинска биохемија, Испитивање и контрола лекова, Лековито биље, Фармацеутска технологија, Токсиколошка хемија, Клиничка фармација, Санитарна хемија, Фармакотерапија и Социјална фармација.

За специјалисте из медицинске биохемије, Факултет организује и уже специјалистичке студије: Клиничка ензимологија, Клиничка имунохемија, Лабораторијска ендокринологија.