Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2018/19. годину - трећи уписни рок

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2018/19. годину – трећи уписни рок обавиће се 31.10.2018. и 01.11.2018. године, у времену од 09,00 до 14,00 часова у Одсеку за наставу.

Упис кандидата за студијски програм Биохемијска дијагностика неће се обавити због недовољног броја пријављених кандидата у првом, другом и трећем конкурсном року.

 Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

 1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија)
 3. Диплома/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена фотокопија)
 4. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
 5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
 6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
 7. Доказ о уплати школарине
 8. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
 9. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм
 10. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)
 11. Уговор (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Телефон 3951 298.

 

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2018. године

-    III рата до 15.02.2019. године

-    IV рата до 30.04.2019. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Ценовник можете преузети овде.

Коначну ранг листу можете преузети овде. 

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: При упису ове школске године, студенти специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.