Програм специјалистичких академских студија

На студијске програме специјалистичких академских студија које организује Факултет могу се уписати кандидати под условима прописаним Правилником о специјалистичким академским студијама, а у складу са Законом о високом образовању и Правилником који прописује Универзитет.

У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати који су завршили основне академске и дипломске академске студије или интегрисане академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, тј. Фармацеутски факултет и друге факултете предвиђене појединачним студијским програмом.

Програми акредитовани 2013. године

Програми акредитовани 2012. године

Специјалистичке академске студије

Програм акредитован 2011. године

Специјалистичке академске студије-Фармација 3