Програм специјалистичких здравствених студија

Право на упис имају сви они кандидати који добију одобрење од Министарства здравља. Упис кандидата на здравствене специјализације условљен је решењем Министарства здравља.

Факултет организује специјалистичке студије за потребе здравства и уже специјалистичке студије за потребе здравства у складу са важећим Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника објављеним у Службеном гласнику Републике Србије број 10 од 30.01.2013. године и то за следеће програме: