Продужетак рока за пријаву на конкурс

Продужава се пријава на конкурс за упис на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника до 25.10.2019. године godineдо 14 часова. Упис примљених ко андидата ће се обавити 01.11.2019. године у времену од 9 до 15 časova у Одсеку за наставу za и студентска питања.