Опште информације

Докторске академске студије трају три године, односно шест семестара. Реализују се кроз курсеве који по својим савременим садржајима пружају студентима могућност унапређивања постојећих знања стечених у различитим фармацеутским областима. Научно-истраживачки рад студента на научном проблему резултује научним публикацијама у реномираним међународним часописима из области фармацеутских наука. 

Студијски програм докторских академских студија фармацеутских наука је усклађен са признатим европским образовним програмима из области фармације.

Полагањем свих предвиђених испита на изабраном модулу и одбраном докторске дисертације, студент стиче 180 ЕСПБ (ЕСПБ – европски систем преноса бодова) и академски назив доктор медицинских наука–фармација (доктор фармацеутских наука).

Детаљније информације о условима, начину и поступку уписа, студирања, полагања испита и одбране докторске дисертације можете наћи у Правилнику о докторским академским студијама којим се уређује студирање на докторским академским студијама на Фармацеутском факултету.

Референт за последипломску наставу у Одсеку за наставу и студенска питања радиће са странкама сваког понедељка од 9h до 18h, почев од 4. марта 2013. године, а осталим радним данима (уторак-петак) од 9h до 15h.