Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду

Кључна улога Центра је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању; да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.
Више инфромација о можете пронаћи на званичној wеб страни Центра.