Центар за научно-истраживачки рад студената

Центар за научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС) је организација при Студентском парламенту која за циљ има укључивање студената нашег факултета у научно-истраживачке пројекте. Активности ЦНИРС-а подразумевају:

  • Објављивање јавних конкурса са темама студентских радова које предлажу асистенти и професори нашег факултета на које се могу пријавити сви студенти који испуњавају опште услове конкурса
  • Пријем свих студентских радова који су реализовани на нашем факултету (преко Конкурса или независно од њега) за учешће на различитим домаћим и међународним конгресима
  • Организацију семинара под називом “Мултидисциплинарност фармације”
  • Представљање студентских радова на Годишњем симпозијуму факултета
  • Организовање Мини-конгреса на коме студенти имају прилику да представе резултате свога рада на нашем факултету
  • Пријем радова и учешће студената на Конгресу студената биомедицинских наука Србије
  • Пријем радова за Награду Универзитета за најбољи студентски научно-истраживачки рад
  • Организацију летње акције

Захваљујући успешној сарадњи наших ментора и студената, у току две године постојања, велики број студената је укључен у научно-истраживачки рад, преко 50 студентских радова је представљено на конгресима, од чега је 8 радова награђено.

Позивамо вас да нам се придружите!

За све додатне информације пишите нам на е-маил: cnirs.spff@gmail.com