Учешће у реализацији студентске стручне праксе

Савремено образовање фармацеута и медицинских биохемичара нужно захтева укључивање и подршку здравствених професионалаца и наставних база из праксе. Стога је студентска стручна пракса део наставног плана и садржаја на Фармацеутском факултету у Београду и ближе је дефинисана Правилником о студентској стручној пракси.

Фармацеутски факултет у Београду сваке године током месеца септембра отвара позив за све здравствене установе апотеке и медицинско-биохемијске лабораторије заинтересоване да се укључе у процес образовања будућих магистара фармације и магистара фармације-медицинских биохемичара. Са здравственим установама које се јаве на објављени позив Факултет закључује уговор о сарадњи у реализацији студентске стручне праксе. Здравствене установе могу бити основане као самосталне установе или као организационе јединице у оквиру здравствене установе на секундарном или терцијарном нивоу здравствене заштите.

За све додатне информације можете нас контактирате на е-маил: studentska.praksa@pharmacy.bg.ac.rs или на број телефона: + 381 11 3951 308