Студијски програми

Програми акредитовани 2017. године

Програм акредитован 2016. године

Програми акредитовани 2014. године на енглеском језику

  • Pharmaceutical care
  • Cosmetology
  • Pharmaceutical managment and marketing
  • Industrial Pharmacy
  • Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants
  • Release of Medicinal Products on the Market

Програми акредитовани 2013. године

Програми акредитовани 2012. године

Специјалистичке академске студије

Програм акредитован 2011. године

Специјалистичке академске студије-Фармација 3

________________________________________________________________________________________

После положеног специјалистичког испита или одбрањеног специјалистичког рада и одбрањене докторске дисертације студент стиче академски назив прописан Правилником о изменама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС бр. 81/2010).

Детаљније инфорамције можете наћи у Правилнику о специјалистичким академским студијама, којим се уређују услови, начин и поступак уписа, студирања, полагања испита и одбране специјалистичког рада на специјалистичким академским студијама на Фармацеутском факултету.