Студијски програми

Факултет организује специјалистичке студије за потребе здравства и уже специјалистичке студије за потребе здравства у складу са важећим Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника објављеним у Службеном гласнику Републике Србије број 10 од 30.01.2013. године и то за следеће програме:

После положеног специјалистичког испита, студент стиче стручни назив специјалисте за одговарајућу област.

Детаљније инфорамције можете наћи у Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, којим се уређују услови, начин и поступак уписа, студирања, полагања испита и одбране специјалистичког рада на специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника на Фармацеутском факултету.