Магистарске тезе на увид

На основу члана 24. Правилника о докторским академским студијама Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета, ставља се на увид јавности магистарска теза и извештај са мишљењем Комисије за оцену и одбрану завршене магистарске тезе  кандидата:

- Дарка Џелајлије

Извештај са документацијом о завршеној магистарској тези се ставља на увид са роком за разматрање од 30 дана и сва заинтересована лица их могу  погледати сваког радног дана у просторијама Одсека за наставу и студентска питања Факултета, Војводе Степе 450, у времену од 9 – 14 часова.

Објављено: 15.07.2016.