Студијски програм (модули докторских академских студија)

Докторске академске студије се реализују кроз курсеве који по својим савременим садржајима пружају студентима могућност унапређивања постојећих знања стечених у различитим фармацеутским областима. Научно-истраживачки рад студента на научном проблему резултује научним публикацијама у реномираним међународним часописима из области фармацеутских наука.

Студијски програм докторских академских студија фармацеутских наука је усклађен са признатим европским образовним програмима из области фармације.

Програми акредитовани 2020. године

Програми акредитовани 2013. године

Програми акредитовани 2008. године

Модули докторских академских студија:

Детаљније информације можете наћи у Правилнику о докторским студијама којим се уређују услови, начин и поступак уписа, студирања, полагања испита и одбране докторске дисертације на докторским академским студијама на Фармацеутском факултету.