Опште информације

Докторске академске студије се реализују кроз курсеве који по својим савременим садржајима пружају студентима могућност унапређивања постојећих знања стечених у различитим фармацеутским областима. Научно-истраживачки рад студента на научном проблему резултује научним публикацијама у реномираним међународним часописима из области фармацеутских наука.

Студијски програм докторских академских студија фармацеутских наука је усклађен са признатим европским образовним програмима из области фармације.