Опште информације

Дипломске основне студије, по статуту из 1996. године, трају пет година, односно десет семестара. Организована су два профила студија и то: дипломирани фармацеутдипломирани фармацеут – медицински биохемичар. Од школске 2006/2007 године, ове студије замењене су интегрисаним академским студијама.